Home

line

LINK brengt vastgoedsturing in praktijk

architect schets buurtLINK is een interim-management en adviesbureau en staat voor maatschappelijk ondernemen in vastgoed met rendement. Vastgoedsturing vraagt om een gedegen inhoudelijke aanpak: wat wil de klant, wat wil de organisatie en hoe gaan we dat financieren en organiseren. LINK beschikt over actuele marktkennis en brengt samen met u de risico’s in beeld. Zo wordt het makkelijker weloverwogen keuzes te maken en de portefeuille gezond te houden! Zeker zo belangrijk nu de duurzaamheidsopgave voor de deur staat. We zorgen ervoor dat de portefeuille optimaal bijdraagt aan de strategie en bedrijfsvoering. En we versterken tegelijkertijd het samenspel in de organisatie.


LINK biedt inhoudelijk advies en praktische ondersteuning

Het advies van LINK is ‘hands on’. Dat wil zeggen: geen abstract advies, maar we helpen bij het maken van keuzes en bij de uitvoering. We gaan samen met de medewerkers aan de slag, want de beste resultaten bereik je samen. Al doende brengen we kneepjes van vastgoedsturing, assetmanagement, portfoliomanagement en propertymanagement over. We zorgen ervoor dat u zelf verder kunt, nadat de opdracht is afgerond.


LINK verbindt

 • Verbinding tussen strategische doelen en de beslissingen in de dagelijkse praktijk
 • Verbinding tussen de diverse spelers in de organisatie
 • Verbinding tussen wens en realisatie

Aan de slag met LINK

LINK werkt vooral voor corporaties, maar ook gemeenten en zorginstellingen zijn welkome opdrachtgevers. Neem een kijkje bij onze projecten.

Diensten

line

rijwoningenLINK levert ondersteuning op het gebied van Portfoliomanagement, Waardesturing, (Zorg)vastgoed en Kennis. Ook organiseert LINK een training Vastgoedrekenen. We sterken het samenspel in de organisatie en brengen sleutelfiguren in hun rol. In ons advies en onze training besteden wij aandacht aan de samenwerking tussen de betrokken mensen.

Klik op een onderwerp voor meer informatie

 1. Portfoliomanagement

  Portfoliomanagement

  Welk vastgoed wilt u aanpassen, toevoegen, afstoten of verder exploiteren? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Met een eenvoudig model verbeteren we het begrip van portefeuillemanagement in uw organisatie en geven we instrumenten om te sturen. We werken alternatieve scenario’s uit en rekenen de transformatie opgave door in de begroting. Het resultaat is een breed gedragen strategie op de portefeuille, toegenomen marktkennis en verbeterde sturing op de vastgoedportefeuille.

  • Invloed van recente marktontwikkelingen in beeld
  • Ontwikkelen en operationaliseren markthuurbeleid
  • Doorrekenen portfolio-opgave in de begroting
  • Wendbaarheid door scenario-planning 1. Assetmanagement

  Assetmanagement

  Slopen of renoveren? In welk prijssegment zijn er woningen nodig? En aan welke duurzaamheidskenmerken moeten de woningen voldoen? -Samen met u ontrafelen we de portefeuillestrategie tot een compleet plan per complex binnen de financiële randvoorwaarden. We rekenen de complexplannen door en maken de keuzes inzichtelijk. Dit doen we als interim-manager, maar ook in coaching-on-the-job.

  • Vertalen van strategische keuzen naar concrete voorstellen
  • Opstellen complex prestatie analyse
  • Doorrekenen complexplannen 1. Verduurzaamheidsopgave

  Verduurzaamheidsopgave

  De grote maatschappelijke opgave van de komende dertig jaar is het CO2-neutraal maken van de bestaande woningvoorraad. Weet u hoe hoog het werkelijk energieverbruik in gas, elektra en kgCO2 per complex is? Rekenen met het werkelijk energieverbruik maakt keuzes inzichtelijk, want tegelijkertijd is de betaalbaarheid voor de huurders belangrijk. Duurzaamheid en betaalbaarheid staan vaak op gespannen voet met elkaar. Samen met u formuleren we de duurzaamheidsambities, portefeuillestrategie en vertalen deze in concrete complexplannen. Zo kunt u voldoen aan de duurzaamheidsopgave en blijven de woningen voor de huurders betaalbaar.

  • Formuleren duurzaamheidsambitie
  • Inzicht in daadwerkelijk energieverbruik per complex
  • Vertalen en doorrekenen complexplannen
  • Betaalbare en duurzame woningen 1. Financiële sturing

  Financiële sturing

  Klik op de afbeelding om te vergroten
  Portefeuillesturing

  Hoe vul ik mijn maatschappelijke rol bedrijfseconomisch verantwoord in? In welke projecten of initiatieven moet ik investeren? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen? Om verantwoorde keuzes te kunnen maken, willen we weten hoe waarde wordt bepaald, welke waarde wordt beoogd en hoe daarheen te sturen. We maken inzichtelijk hoe de kasstromen lopen en hoe inkomsten, uitgaven en waarde zich ontwikkelen. Ook geven we inzicht in de verschillende vastgoedrollen in de organisatie. Het resultaat is transparantie in de financiële keuzes bijvoorbeeld in projectontwikkeling, onderhoud en huurprijsstelling.

  • Bepalen van de rendementsdoelstellingen voor verschillende vastgoedtypes (woningen, zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed)
  • Vertalen van de rendementseisen naar de beoogde portefeuille
  • Verhelderen van de verschillende rollen van het directieteam en andere sleutelfiguren
  • Verhelderen van de kasstromen en inzicht in waardeontwikkeling 1. Property- of vastgoedmanagement

  Property- of vastgoedmanagement

  Op uitvoeringsniveau brengt LINK rust en helderheid. Soms gaat het om interim -management van een afdeling vastgoed, soms om projectleiderschap. LINK stuurt op duidelijke afspraken met uitvoerende partijen, een heldere afdelingsstructuur en soepele samenwerking. Het ontwikkelen van rekenmodellen voor investeringen behoort ook tot mogelijkheden. Coachen en leidinggeven doen we met gevoel voor humor.

  • Implementatie vereenvoudigde afdelingsstructuur
  • Ontwikkelen van rekenmodel voor investeringen
  • Heldere afspraken met contractpartijen
  • Coachen van medewerkers in samenwerkingProjecten

line

LINK werkt voor opdrachtgevers met vastgoed in de not-for-profitsector.

Onze afgeronde projecten:
Klik op een project voor meer informatie

Over Ons

line

Bert Post logo linkedin LinkedIn

gebouwDe wortels van Bert (1968) liggen in de commerciële projectontwikkeling. Tien jaar lang ontwikkelde hij woningbouwprojecten in het hele land. Vandaar maakte hij de overstap naar de corporatiesector. Zijn kennis van de woningmarkt en de corporatiewereld zijn van onschatbare waarde. De sterke kanten van Bert zijn financieel economisch inzicht en verbindend leiderschap. Bert verbindt door dialoog. Zijn stijl is motiverend. In 2009 rondde hij zijn opleiding Executive MBA af. Bert is een man van de praktijk en weet theoretische managementmodellen terug te brengen tot de essentie.


Jeroen Bouwman logo linkedin LinkedIn

speeltuinJeroen (1974) is een strateeg die van aanpakken houdt. Zijn expertise ligt bij portfoliomanagement, assetmanagement en bedrijfskunde. Jeroen kent uit ervaring de vraagstukken waar corporaties mee worstelen en zoekt naar verbetering van resultaten. Hij is creatief, maar houdt het ook graag praktisch en concreet. Jeroen weet complexe zaken in begrijpelijke termen te presenteren. Zijn stijl is stimulerend en luchtig. Jeroen is een echte coach en haalt het beste in mensen naar boven.


Raad van Advies

LINK wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze adviseert bij vraagstukken over bedrijfsvoering. De leden van de Raad van Advies zijn allen ervaren bestuurders, ondernemend, transparant en betrouwbaar.

 • Hans Winters, eigenaar KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling
 • Jaap Aalders, eigenaar Perloc Advies
 • Rob Jansen, voormalig bestuursvoorzitter Vivare

Contact

line

Jeroen Bouwman

M: 06-52698538
E: jeroenbouwman@linkppo.nl

Bert Post

M: 06-12958791
E: bertpost@linkppo.nl

Postadres

LINK PPO
Professor van der Grintenstraat 19
6524RG Nijmegen

Bedrijfsgegevens

KVK: 51661403
BTW-nummer: 8501.16.429
Rabobank: NL86RABO0103700528
E: info@linkppo.nl